Electric Fan

12" Home Table Fan

DTF-12BU

12" Home Table Fan

DTF-12GY

16" Home Table Fan

DTF-16BU

16" Home Table Fan

DTF-16GY

18" Heavy Duty Industrial Table Fan

DTF-18

16" Wall Fan

DWF-16

18" Heavy Duty Industrial Wall Fan

DWF-18

20" Heavy Duty Industrial Wall Fan

DWF-20

16" Stand Fan

DSF-16

18" Heavy Duty Industrial Stand Fan

DSF-18

20" Heavy Duty Industrial Stand Fan

DSF-20

12" Fan Blade

DFB-12

12" Fan Blade (Universal)

DFB-12UNI

16" Fan Blade

DFB-16

16" Fan Blade (Universal)

DFB-16UNI

18" Fan Blade

DFB-18